Contact Us

Bay Motel
15562 Hwy 112
Sekiu, Washington, 98381

Phone: (360) 963-2444

Fax: (360) 963-2585

Email: sekiu_bay@yahoo.com

Map / Directions